top of page

YMPÄRISTÖSTRATEGIA
2023-25

 

IMG_7173.jpeg
49009437177_84cc626c1b_o.jpg
D7DB2546-10CB-4C32-9D3D-01F985CF33A8.jpg

Johdanto


Tämä on Viikki-speksi ry:n ympäristöstrategia, joka linjaa Viikki-speksi ry:n pitkäaikaistavoitteet yhdistyksen ympäristövastuullisille toimille. Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan yksilön tai yhteisön pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, yksilön tai yhteisön oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöstrategiamme seuraa HYY:n ympäristöohjeistusta järjestöille[1]. Viikki-speksi ry sitoutuu noudattamaan toiminnassaan tässä ympäristöstrategiassa mainittuja tavoitteita.


Ympäristövastaava


Viikki-speksi ry valitsee aina hallituskauden vaihtuessa ympäristövastaavan, joka seuraa ympäristöstrategian toteutumista. Ympäristövastaava laatii ympäristöstrategian kahden vuoden ajaksi, jonka Viikki-speksi ry:n hallitus hyväksyy. Ympäristövastaava neuvoo tarvittaessa yhdistyksen jäseniä ja tarjoaa tukea kestävien valintojen tekemiseen.


Missio


Viikki-speksi minimoi ympäristövaikutuksensa ja rohkaisee yhdistyksensä jäseniä ympäristöystävällisempiin valintoihin. Viikki-speksin järjestämässä toiminnassa voi luottaa siihen, että ympäristövaikutukset on minimoitu. Vältämme luonnon suoraa kuormittamista valinnoillamme ja pienennämme hiilijalanjälkeämme.


Visio


Viikki-speksi haluaa olla järjestö, joka toimii ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja pienentää näin ympäristökuormaansa. Viikki-speksi jakaa tietoa ja osaamistaan ympäristökysymyksissä kaikessa toiminnassaan. Haluamme innostaa jäseniämme sekä sidosryhmiämme tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

Arvot


Ympäristöstrategiamme painottaa kestävään kulutukseen ja kulutuksen minimointiin tähtäävää toimintaa. Toiminnallamme pyrimme näin valintoihin, jotka kuormittavat luontoa ja ilmastoa mahdollisimman vähän. Valitsemalla ympäristölle ystävällisiä toimintatapoja, valitaan usein myös vastuullinen sekä eettinen tapa toimia, joka on Viikki-speksin arvoista tärkeimpiä.

Toimintaympäristön kuvailu


Viikki-speksi ry on opiskelijayhdistys, jonka toiminta keskittyy vuosittaisen musikaaliproduktion toteuttamiseen. Viikki-speksin toiminnan voidaan ajatella jakaantuvan kahteen osaan: 1. Yhdistyksen järjestämä toiminta, kuten infoillat, vuosikellon mukaiset tapahtumat sekä hallituksen kokoukset ja 2. produktion toiminta, kuten harjoittelu, nimenjulkistustilaisuus sekä esitykset. Yhdistyksestä puhuttaessa viitataan tässä strategiassa myös produktioon.

Yhdistyksen ympäristökuorma muodostuu ensisijaisesti:


• Jäsenistön liikkumisesta yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin
• Produktion logistiikasta, kuten produktion jäsenten liikkumisesta sekä
materiaalien kuljettamisesta
• Tarjoiluista sekä muista hankinnoista yhdistyksen tilaisuuksiin
• Produktion käyttöön hankituista materiaaleista
• ja muusta yhdistyksen sekä sen jäsenistön toiminnasta yhdistyksen
toiminnan puitteissa.


Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina tasaisesta, joka tulee lisäämään yhdistyksen ympäristövaikutuksia. Tämän vuoksi ympäristöstrategian noudattamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja jäsenistölle tiedotetaan siitä aktiivisesti.


Produktio


Viikki-speksi ry tuottaa vuosittain musikaaliproduktion. Produktion ympäristökuorma muodostuu harjoittelun ja esitysten järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. Jäsenistö liikkuu harjoituksiin, tilaisuuksissa on tarjoiluja ja esitystä varten hankitaan materiaaleja.


Tilat ja tapahtumat


Viikki-speksin ensisijainen harjoitus- ja kokoontumispaikka on Pupu-klusteri (Mechelininkatu 3 D, myöhemmin Pupu). Viikki-speksi käyttää toiminnassaan paljon HYY:n tarjoamia tiloja, mutta myös muita paikkoja, joissa harjoitellaan ja kokoonnutaan. Yhdistys julkaisee jatkossa tapahtumien yhteydessä Ympäristövastuullisen osallistujan toimintaohjeet, joissa muistutetaan osallistujia siitä, miten tilaisuuksissa toimitaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti.


Tilojen käyttöön sekä tapahtumien järjestämiseen liittyy olennaisesti jätteiden vähentäminen ja kierrätys, paikalle matkustaminen, koristelu sekä tarjoilut, joita käsitellään tarkemmin seuraavaksi.

Ruoka ja tarjoilut


Tapahtumissa luovutaan eläinperäisten tuotteiden käytöstä, ellei siihen ole erikseen perusteltua syytä, esimerkiksi hävikin välttäminen. Tarjottava ruoka on kotimaista ja vastuullisesti hankittua. Pienennämme ruokahävikkiä laittamalla kiertoon tapahtumista ja toiminnasta ylimääräiseksi jääneet elintarvikkeet.


Jätteiden vähentäminen ja lajittelu


Pyrimme minimoimaan tapahtumissa syntyvän jätteen. Emme tavallisesti käytä kertakäyttöastioita, vaan astiasto joko vuokrataan tai jäsenet tuovat mukaansa omat astiat. Tapahtumissa kierrätetään mahdollisuuksien mukaan metalli-, lasi-, kartonki-, paperi-, biojäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä ongelmajäte. Mikäli tapahtumapaikassa ei ole mahdollista kierrättää, viemme syntyneet jätteet ulkopuolisiin kierrätyspisteisiin mahdollisuuksien mukaan

 

Jätämme käytetyn tilan siistimpään kuntoon, kuin se oli aikaisemmin. Speksiläisten vierailu ei myöskään näy jälkeenpäin esimerkiksi ulkona lojuvina tupakantumppeina.

Energiankulutus ja päästöt


Pupu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingin keskustassa, jonka vuoksi Pupulle on helppo saapua julkisilla. Pupun läheisyydessä ei juuri ole parkkipaikkoja, joka kannustaa tilaisuuksien osallistujia hyödyntämään julkisia entisestään. Kannustamme jatkossa aktiivisesti yhdistyksen jäseniä saapumaan paikalle julkisilla kulkuvälineillä, pyörällä tai kävellen.


Yhdistys tapaa aktiivisesti ja järjestää paljon erilaisia tilaisuuksia. Tilojen käytöstä muodostuu ympäristökuormaa, esimerkiksi lämmittämisestä ja siivoamisesta. Yhdistyksen toiminnalle sopivia tiloja on rajallisesti, joten sen on hankala puuttua siihen, mikä on sen käyttämien tilojen huonelämpötila ja onko tiloissa käytettävä sähkö kestävästi tuotettua. Kahta tilaa vertailtaessa, valitaan kuitenkin ensisijaisesti se, joka on ympäristöystävällisempi.


Esityspaikkaa valittaessa kiinnitetään huomiota siihen, että esitystila olisi sitoutunut vähentämään omia päästöjään ja että sillä olisi olemassa jonkinlainen ympäristöstrategia. Esitystilaa valittaessa pääpaino on kuitenkin sillä, että se on Viikki-speksille sopiva muilta osin. Tilan ympäristöystävällisyyteen keskitytään silloin, jos kaksi tilaa on muilta ominaisuuksiltaan samalla linjalla.


Hankinnat


Produktion toteuttamiseen vaaditut tuotteet hankitaan ensisijaisesti käytettyinä ja lainaamalla.  Uusiokäytämme myös mahdollisimman paljon edellisvuosilta kertyneitä materiaaleja.


Joka vuosi produktiolle pitää kuitenkin ostaa myös uusia materiaaleja. Esimerkiksi maskeerauksessa käytettävät kosmetiikkatuotteet ovat usein hygieniasyistä sellaisia, että vuoden vanhoja avattuja tuotteita ei ole turvallista käyttää. Kun uuden materiaalin tarve on todettu ja harkittu, se hankitaan ensisijaisesti yritysten hävikkimateriaaleista. Jos tuote pitää hankkia uutena, se hankitaan ensisijaisesti kotimaiselta ympäristöystävälliseltä ja kestävältä
toimittajilta.

Hankinnoissa kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota materiaalien kierrätettävyyteen. Suurimmat hankinnat tekee vuosittain lavastus, joka rakentaa esitykselle sen puitteet. Rekvisiitasta tehdään sellaisia, että niitä voidaan käyttää uudelleen, myydä tai kierrättää kokonaan. Isoja hankintoja tekee myös hallitus, joka tuottaa yhdistykselle tapahtumia ja hankkii mm. haalarimerkkejä ja paitoja.

Ympäristövaikuttaminen ja viestintä


Viikki-speksi ry pyrkii toimimaan ympäristöystävällisesti ja jakaa tietoaan sekä osaamistaan kaikille sidosryhmilleen. Produktiota sponsoroivat tahot valitaan entistä tarkemmin. Viikki speksi huolehtii siitä, että yritykset, joille se antaa näkyvyyttä kantavat ympäristövastuunsa.


Viikki-speksi lahjoittaa vuosittain käsiohjelmastaan saamat tuotot jollekin yhdistykselle, joka tekee ympäristövastuullisia toimia. Monena vuonna tämä on ollut Luontosäätiö.

Ympäristöstrategian päivittäminen ja toteutumisen seuraaminen


Ympäristöstrategia päivitetään viiden vuoden välein.


Ympäristöstrategian toteutumista valvoo ympäristövastaava, joka raportoi hallitukselle strategian toteutumisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haasteista. Ympäristövastaava pyrkii lisäämään jäsenten ympäristötietoisuutta ja huolehtii, että ympäristöstrategian sisällöstä tiedotetaan erityisesti produktion vastuuhenkilöille. Tällä pyrimme siihen, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme.

Lähdeluettelo

HYY:n ympäristövaliokunta. 2020. Ympäristöohjeistus järjestöille. Luettavissa:

https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/files/2021/02/FIN_Ymparistoohjeistus_taitettu.pdf.

Hyyn ympäristövaliokunnan sitsiopas: https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/files/2018/08/sitsiopas_nettiin_suomi.pdf.

valittu1_edited.jpg

Anna palautetta!

May 28

Cheesecake, figs, and pinot noir.

Auta meitä kehittämään toiminnastamme vielä parempaa!

bottom of page